VTI National Transport Research Database

Utveckling av objektiv mätning av bla tvärfall, stödremsa, kanthäng, asfaltsytor, grusvägar etc inmätningar mha sveplaser (Vehicle based laser scanning)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 730000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:69547
Subject(s): Abstract: Med ny sveplaserteknik går det att mäta in vägens form effektivt och noggrant. Resultatet blir en 3D-modell över beläggingen och eventuellt även sidoområdet. Från modellen kan vägskador och egenskaper identifieras och positioneras. Exempelvis potthål, kanthäng, tvärfall mm. Sveplasertekniken skiljer sig från den traditionella vägytemätningen som används i Sverige genom att upplösningen tvärled blir betydligt högre, ca 1 punkt per cm istället för ca 1 punkt per 20cm. Den höga upplösningen i tvärled gör det möjligt att identifiera exempelvis stödremsan eller potthål. Upplösningen i längdled är i gengäld sämre, den aktuella tekniken ger cirka 1 mätpunkt per decimeter i längsled. I projektet tas en metod för identifiering och positionering av potthål och korrugeringar fram. Metoden testas på en eller flera teststräckor. Resultatet jämförs sedan med resultat från visuell bedömning av vägens ojämnheter (potthål och korrugeringar), enl. Bedömning av grusväglag VV Publ. 2005:60. Erfarenheter från jämförelsen kan sedan används för att förbättra/förfina mätmetoden. Generellt syftar projektet till att utreda hur bl.a. spårdjupsmätningar, övertagandebesiktningar och stickprov på driftkontrakt kan effektiviseras med hjälp av datainsamling med bilburen laserskanning. Projektet startar under hösten 2009 med att undersöka vad som finns ute på marknaden. Under 2010 kommer olika användningsområden inom drift- och underhålls verksamheten att testas med praktiska försök. En ekonomisk kalkyl för varje användningsområde kommer att redovisas.Abstract: The project aims to investigate how depth of keyway measurements, road inspections and spot checks on the operation contracts can be streamlined with the help of data acquisition using vehicle based laser scanning. The project starts in autumn 2009 to explore what's out there on the market. In 2010, the various uses in the operation and maintenance activities to be tested with field trials. An economic analysis for each use will be reported.
Item type:

Powered by Koha