VTI National Transport Research Database

Efterfrågan på elbilar: kostnader och policy (The demand for electric vehicles: prices and policy)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2026-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/31105
Subject(s): Abstract: Det föreslagna projektet undersöker hur efterfrågan på elbilar beror på priser på bilar och el, och hur priskänsligheten varierar mellan olika kundgrupper (tex kön, inkomst och var i landet man bor). Denna information är nödvändig för att kunna utforma effektiva styrmedel för att stötta omställningen av transportsektorn, och för att förstå fördelningsekonomiska effekter av olika styrmedel. Projektet använder unika data från Statistiska Centralbyrån som kombinerar information från bilregistret och detaljerad information om bilköpare från registerdata. För att mäta effekterna av prisförändringar på efterfrågan på elbilar används dels de stora skillnaderna mellan elprisområden och elnätsområden, dels slopandet av klimatbonusen på elbilar i slutet på 2022. Dessa händelser, som kan ses som naturliga experiment, möjliggör en kausal tolkning av effekten av prisförändringar på efterfrågan på elbilar.Abstract: The proposed project analyzes how the demand for electric vehicles depend on prices on cars and fuels, and how the sensitivity to prices differs across socio economic groups (e.g., gender, income and where the customer lives). This information is necessary to design efficient policies, and to understand distribution effects of different policies. The project uses unique data from Statistics Sweden that combines information from the car registry with detailed information about car purchasers from registry data. To measure the effect of price changes on the demand for electric vehicles, the project exploits the large spatial variation in electricity prices across pricing areas and distribution areas, and the removal of the subsidy to electric vehicles in late 2022. These events, that can be seen as natural experiments, allow for a causal interpretation of the effect of price changes on the demand for electric vehicles.
Item type:

Powered by Koha