VTI National Transport Research Database

Reasonable Time to Act (RTTA) for U-space flight authorization service

  • Sedov, Leonid
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-10 -- 2027-12-14 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33604
Subject(s): Abstract: Strategisk konfliktlösning ligger i kärnan av flygtillstånd för drönare — en av de obligatoriska U-space-tjänsterna. EASA:s AMC/GM till Reg664 och CORUS ConOpser föreslår att konflikter bör lösas för varje U-plan vid en viss tidpunkt (kallad RTTA — Reasonable Time to Act) före starten av drönarflygningen. Det finns dock inga tydliga riktlinjer för hur lång RTTA ska vara. Projektresultaten kommer att hjälpa myndigheterna att följa de nuvarande U-space förordningar och att driva på utvecklingen av framtida förordningar (som t.ex. i Transportstyrelsen föreskriftprojekt för U-space) som kommer att skissera gemensamma rekommendationer för RTTA-hantering.Abstract: Strategic deconfliction is at the core of drone flight authorization — one of the mandatory U-space services. EASA's AMC/GM to Reg664 and CORUS ConOpses suggest to deconflict every U-plan at a certain time (called RTTA — Reasonable Time to Act) before the start of the drone flight. However, there exist no clear guidelines on deciding how long the RTTA should be.
Item type:

Powered by Koha