VTI National Transport Research Database

LFV SESAR3

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-07-01 -- 2026-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/108266
Subject(s): Abstract: Programmet LFV SESAR3 hanterar konceptutveckling som berör de delar av det europeiska flygtrafikledningssystemet som anses relevant för Sverige. Arbetet genomförs inom ramen för SESAR3 som leds av SESAR Joint Undertaking (SJU). LFV deltar i de SESAR projekt där vi delar ett gemensamt slutmål baserat på LFVs strategier och inriktning. LFV genomför arbetet inom SESAR3 under eget flagg samt två projekt i samarbete med övriga medlemmar inom COOPANS. Single European Sky ATM Research (SESAR) är ett europeiskt initiativ som syftar till att utveckla europeisk flygtrafiktjänst genom forskning och innovation. LFV har under många år varit aktiva forskningsutförare inom SESAR och ansöker nu om FOI-bidrag från Trafikverket för att delta med nio projekt i det senaste forskningsinitiativet SESAR 3. Dessa nio projekt är: CONCERTO, IFAV3, ECHO2, ENSURE, IRINA, HYPERSOLVER, SEC-AIRSPACE, ISLAND och NETWORK TBO.Abstract: The LFV SESAR3 program handles concept development that concerns the parts of it European air traffic services system considered relevant for Sweden. The work is carried out within the framework of SESAR3 led by the SESAR Joint Undertaking (SJU). LFV participates in the SESAR projects where we share a common end goal based on LFV's strategies and direction. LFV carries out the work within SESAR3 under its own flag and two projects in cooperation with other members of COOPANS.
Item type:

Powered by Koha