VTI National Transport Research Database

Nedbrytning av spårkvalitet i blandade spårtekniska lösningar

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-25 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/19157
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att ta fram ett heltäckande teoretiskt underlag för att utveckla ett beslutsstöd vid val av utformning av den optimala spårtekniska lösningen.
Item type:

Powered by Koha