VTI National Transport Research Database

deployEMDS – medfinansiering (deployEMDS – co-financing)

  • Holmberg, Per-Erik
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-11-01 -- 2026-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33333
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att demonstrera hur europeiska Mobility Data Spaces (EMDS) skulle kunna implementeras och fungera genom att skarpa användningsfall sjösätts i 9 länder. Sådana här dataområden ska bidra till mer tillgängliggjord data för ökad europeisk konkurrenskraft och suveränitet samtidigt som kontrollen över data bibehålls. Dataområden föreslås inom många olika sektorer, men mobilitet är ett av de prioriterade områdena.Abstract: The project aims to demonstrate how European Mobility Data Spaces (EMDS) could be implemented and work by launching use cases in 9 countries. Such data spaces should contribute to more available data for increased European competitiveness and sovereignty while maintaining control over the data. Data areas are proposed in many different sectors, but mobility is one of the priority areas.
Item type:

Powered by Koha