VTI National Transport Research Database

Digital ship evacuation assistant (Digi-SEA)

  • Dederichs, Anne
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2026-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107029
Subject(s): Abstract: Det föreslagna projektet syftar till att förbättra evakueringssäkerheten för resande på passagerarfartyg, med hänsyn till ålder och funktionsnedsättningar. Detta görs med hjälp av digitala kommunikationsmedel.Abstract: The proposed project aims to improve evacuation safety for travellers on passenger ships, accounting for age and impairments, through the use of digital communication solutions.
Item type:

Powered by Koha