VTI National Transport Research Database

Utveckling av spårmodell för tung trafik

  • Wågberg, Lars-Göran
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2004-08-01 -- 2006-12-31 ; 275000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2004:25212
Subject(s): Abstract: Projektet avser utveckling av prognosmodeller för längsojämnhet och spårutveckling orsakad av tung trafik. Tillståndsdata från de svenska observationssträckorna som utgör underlag för modellutvecklingen har inte tidigare använts för denna typ av modellutveckling. Om möjligt används den metodik för modellutveckling som togs fram i PARIS-projektet (Ett projekt inom EU:s fjärde ramprogram). Spårutvecklingsmodellen för spår orsakade av tung trafik bör också komplettera den av VTI tidigare utvecklade modellen för spår orsakade av dubbade personbilsdäck till en totalmodell för spårutveckling. Från VTI:s Vägverkfinansierade LTPP-projekt finns en mängd högkvalitativa data från RST-mätningar, tvärprofilering med PRIMAL som kan användas i kombination med den av VTI framtagna slitagemodellen.
Item type:

Powered by Koha