VTI National Transport Research Database

Digitaliserade beslutsstöd – policy och praktik (Digitized decision support - policy and practice)

  • Hansson, Johan
  • Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Svenskt företag eller organisation, 556272-8344
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2020-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/119686
Subject(s): Abstract: Förstudien syftar till att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för att värdera nyttan med digitaliserade beslutsstöd som verktyg för att förbättra och utveckla verksamhetsstyrning och samverkansförmåga hos transportsystemets nyckelaktörer. Förstudien är uppdelad på tre delstudier som berör digitaliseringens utmaningar och frågeställningar på a) idé- och policynivå, b) struktur- och processnivå; och c) individ- och gruppnivå.Abstract: The aim of the project is to describe and analyse ideas and practical implications of digitalized tools for decision making in terms of effects on value creation within, and among, key actors in the Swedish infrastructure sector. The project explores these issues on three levels: a) policy production, b) performance management and c) organizational leadership and group development.
Item type:

Powered by Koha