VTI National Transport Research Database

Multiple Remote Tower and Remote Tower Centre

  • Lindegren, Magnus
  • SAAB Aktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556036-0793
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2023-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/138412
Subject(s): Abstract: Validera lufttrafiktjänster med hjälp av ett Remote Tower Center (RTC) som består av flera multipla Multiple Remote Tower Moduler (MRTM). Varje MRTM skall ha möjlighet att hantera upp till tre flygplatser med samtidig trafik som kontrolleras av en flygledare. Det ska finnas en flexibel tilldelning av flygplatser till MRTM: er. Fokus i projektet är överlämningsprocessen som är när en flygplats måste flyttas mellan två MRTM: er, detta kan göras som en planerad eller oplanerad händelse. Verktyg för att stödja denna process och planeringsverktyg för att optimera den flexibla fördelningen skall utvecklas i projektet. Abstract: Validate Air Traffic services using a Remote Tower center (RTC) consisting of several Multiple Remote Tower Modules (MRTM), Each MRTM shall have the possibility to handle up to three aerodromes with simultaneous traffic controlled by one Air Traffic Controller. There shall be a Flexible Allocation of Aerodromes to MRTMs. Focus in the project is the handover process that is when an aerodrome needs to be moved between two MRTMs, this could be done as a planned or unplanned event. Tools to support this process and planning tools to optimize the flexible allocation need to be developed.
Item type:

Powered by Koha