VTI National Transport Research Database

Konstverkan (The work of art)

  • Bylander, Edvin
  • Our Group AB, Svenskt företag eller organisation, 559148-4554
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-01 -- 2022-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/49836
Subject(s): Abstract: Projektet handlar om konstens inverkan på publika platser och miljöer. Genom fallstudier, intervjuer och samtal samlar vi in och kommunicerar kunskap om förutsättningarna för offentlig konst och konstens mervärde för platser. Projektet kommer fokusera på processen bakom konstverken och dess inverkan på rummet i egenskap av konst.Abstract: The project is about the impact of art in public space and places. Through case studies, interviews and seminars we will gather and communicate knowledge about the conditions of public art and the value it contribute to its site. The project will have a special focus on the process that led up to the artwork and how the artistic value influence space.
Item type:

Powered by Koha