VTI National Transport Research Database

Etablering testarena Örnsköldsvik

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-01 -- 2021-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/53572
Subject(s): Abstract: Projektet kommer etablera en test- och forskningsarena vid Örnsköldsviks flygplats. Det finns idag ingen testbädd för forskning kring flygplatser. Syftet med etableringen är att man skall kunna driva forskningsprojekt som skall valideras i verklig miljö. Det ger inte enbart en arena för forskningsprojekten, den verkliga valideringsmiljön ger också mycket högre kvalitet till forskningsresultatet. Abstract: The project will establish a test and research arena at Örnsköldsvik Airport. The there is currently no test bed for research on airports. The purpose of the establishment is to one should be able to conduct research projects that must be validated in a real environment. It doesn't only an arena for the research projects, the real validation environment also provides a lot higher quality to the research result.
Item type:

Powered by Koha