VTI National Transport Research Database

Anslutningsresor i Sampers långväga modell (Long distance travel access and egress trips)

  • Kristoffersson, Ida
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-06-30 -- 2020-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/6553
Subject(s): Online resources: Abstract: Anslutningsresan är i många fall en betydande del av reseuppoffringen i en långväga resa. För närvarande saknas en modell i det svenska prognossystemet för att analysera anslutningsresor. Det föreslagna projektet syftar till att ta fram grundläggande kunskap för att eventuellt komplettera Samperssystemet med en modell för anslutningsresor. Inom projektet gör vi en deskriptiv dataanalys om hur anslutningsresandet ser ut idag. Vi gör också en översikt om var forskning och aktuell tillämpning står idag.Abstract: For long distance travel access and egress (A/E) trips constitutes a substantial share of the total travel expenses. Currently the Swedish long distance model Sampers, lack a model for A/E trips. The suggested project aims at adding knowledge for a development of a model for A/E trips in Sampers. Within the project we make a descriptive data analysys to describe the current A/E travel behaviour. We also make a surwey of current ”state-of-art/practice” within the field.
Item type:

Powered by Koha