VTI National Transport Research Database

Aktivitetsbaserade modeller: Databehov och framtida potential i Sverige (Activity Based Models: Data requirements and future potentials in Sweden)

  • Flötteröd, Gunnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-15 -- 2021-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/98235
Subject(s): Abstract: Detta projekt kommer att ge en noggrann och modern bild av alternativa aktivitetsbaserade modeller och en tydlig bedömning av om de är viktiga eller inte för framtida behov av transportplanering. Detta kommer att uppnås genom att ge en översikt över fördelar och nackdelar, datakrav (och potentiella källor) och relevansen för dessa typer av modeller i svenskt sammanhang.Abstract: This project will provide an accurate and contemporaneous picture of alternative activity-based models and a clear appraisal of whether they are vital or not to future transport planning needs. This will be achieved by providing an overview of the pros and cons, data requirements (and potential sources), and relevance of these types of models in a Swedish context.
Item type:

Powered by Koha