VTI National Transport Research Database

Mätningar av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå (Measuring the emissions of resuspension/wear particles from individual vehicles in real-world traffic)

  • Hallquist, Åsa
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2024-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/118562
Subject(s): Abstract: I detta projekt ska en metod för mätning av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå utvecklas. Mätningar ska dels utföras med VTI:s provvägsmaskin, på testbana och även i verklig trafik. Emissionerna ska karakteriseras med avseende på fordonsvikt, hastighet och vägunderlag och jämföras med befintliga modeller.Abstract: In this project a method for measuring the emissions of resuspension/wear particles from individual vehicles in real-world traffic will be developed. Measurements will be conducted at the VTI road simulator, at a test track and in real traffic. The emissions will be characterised with respect to vehicle weight, speed, road surface and will be compared to existing models.
Item type:

Powered by Koha