VTI National Transport Research Database

Utvärdering av plogar, branschgruppen

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 1970000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:8441
  • Trafikverket2010/4113
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser att utvärdera en ny konstruktion av snöplogar. Åtta plogar är utplacerade hos Vägverket Produktion, Skanska, NCC och PEAB på olika driftområden i Sverige (Hagfors, Luleå, Gävle, Nyköping, Katrineholm, Örnsköldsvik och Uppsala). Plogarna har 3,7 resp 4,0 m:s bredd. Skärhållarna är tillverkade av polyuretangummi med ingjutna stållinjaler för infästning i plogbalken och för fastsättning av plogskäret. Skärhållaren tillverkas i två varianter, dels en variant med vertikalt ställt skär avsedd för gatumiljö och dels en variant med skärvinkel 55 grader avsedd för högre röjningshastighet. Skärhållarna har lika gränssnitt, vilket gör att en plogs egenskaper kan förändras beroende på vilken skärhållare som monterats. Med 55 grader skärvinkel kan röjning ske med oförändrad kvalitet upp till 70 km/tim. Avsikten med plogkonstruktionen är bland annat att erhålla: - hög röjningskapacitet - upp till 70 km per tim - färre plogresurser på vägen. - längre åtgärdssträckor - bättre renplogning - bättre rengöring, avverkning av modd. - lägre framaxeltryck - mindre slitage på vägmarkeringen - mindre slitage på slitstål
Item type:

Powered by Koha