VTI National Transport Research Database

BVFF Ökad information om vägars tillstånd via enkla sensorer inbyggda i vägens yta (BVFF Enhanced instrumentation of pavements via sensing devices for performance monitoring and maintenance purposes)

  • Erlingsson, Sigurdur
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2027-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/79532
Subject(s): Abstract: Ny sensorteknik liksom små geofoner och accelerometrar har utvecklats avsevärt under de senaste två decennierna. Båda dessa typer av sensorer efter viss signalbehandling kan ge nedsjunkningen av vägkonstruktionen när tunga lastbilar passerar förbi. Genom bak-beräkningar av den observerade nedsjunkningen kan därefter styvhetsegenskaper för alla lager bestämmas. Därmed kan vägens tillstånd följas för olika årstider samt över tid (år) för att följa det strukturella tillståndet. Huvudsyftet med detta projekt är därför att utveckla en effektiv instrumenteringsmetod för att övervaka och analysera strukturellt tillstånd av vägkonstruktioner med hjälp av robusta men billiga och lättinstallerade sensorer (geofoner och accelerometrar). Det förväntade resultatet av projektet är en ny metodik, baserad på enkel sensorteknik, för en kontinuerlig bedömning av det strukturella tillståndet av vägkonstruktioner.Abstract: New sensor technology such as small geophones and accelerometers have developed considerably during the last two decades. Both these type of sensors can give the pavement deflections as vehicles pass over after some signal processing. Through back-calculations of the observed defections it can thereafter provide pavement layer properties (stiffness) of all layers. By doing this the pavement can be monitored through different seasons and over time (years) to follow the changes in the structural condition of the pavement. The main objective of this project is therefore to develop an effective instrumentation method to monitor and analyse pavement response due to heavy traffic loading using robust but low-cost and easy-to-install sensors (geophones and accelerometers). The expected outcome of the project is a new methodology based on simple senor technology for a remote continuous assessment of pavement condition.
Item type:

Powered by Koha