VTI National Transport Research Database

Utvärdering av Skvallertorget

  • Hesse, Sara
  • Sveriges Kommuner och Landsting, Branschorganisation, 222000-0315
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-06-07 -- 2009-11-01 ; 102000 kronorRegistration number:
Subject(s): Online resources: Abstract: Skvallertorget i Norrköping är ett av Sveriges ”Shared space”, det vill säga en yta där regleringen är begränsad och där man som trafikant måste samsas och ta hänsyn till varandra. Nu utvärderas den med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och trygghet.
Item type:

Powered by Koha