VTI National Transport Research Database

Utvärdering beläggningsmaterial för lagning av högtrafikerade vägar (Evaluation of coating material for the repair of busy roads)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-07-01 -- 2011-12-31 ; 175000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:25262
  • Trafikverket 2010/9758
Subject(s): Online resources: Abstract: I projektet ska man prova och utvärdera en ny typ av massa som Skanska använder i England för lagning av potthål på högtrafikerade vägar. Metoden och materialet skall ses som ett alternativ till snabellagaren på högtrafikerade vägar eller andra särskilt utsatta vägavsnitt.Abstract: Try and evaluate a new type of mass Skanska use in England for repair of potholes on busy roads. The method should be seen as an alternative to snabellagaren on busy roads or other vulnerable spots.
Item type:

Powered by Koha