VTI National Transport Research Database

Utvärdering faunapassager i plan (Evaluating faunapassages at level crossings)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-07-01 -- 2011-12-31 ; 1406000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:35581
Subject(s): Abstract: Avsikten med projektet är att utvärdera metoder som gör att djuren kan passera en väg i plan, via öppningar i viltstängslen. Vid en sådan passage av så kallad viltsluss behöver förare varnas att ett djur är på väg att passera. Djuren måste först detekteras med hjälp av en sensor varefter denna indikation måste tas upp och förmedlas vidare till bilister. Trafikanterna behöver få en tydlig och tolkningsbar information om djurens passager via ett elektroniskt system. Projektet genomförs bland andra i samverkan med Lighthouse AB (http://www.lighthouseab.se/) och gäller att utvärdera ett särskilt system för att detektera djurens rörelser i sådana viltslussar. I en första fas kommer något eller några objekt att ställas i ordning där tekniken kan prövas.Abstract: The aim of the project is to evaluate systems for detecting animals at openings in fences and system to warn road-users in beforehand about crossing animals and to decrease speed limit.
Item type:

Powered by Koha