VTI National Transport Research Database

Järnvägens HUS - En förstudie om förutsättningar, behov och nyttor

  • Thorslund, Birgitta
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2022-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/23449
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med den här förstudien är att undersöka förutsättningar, behov och nyttor då olika simulatormiljöer med koppling till järnvägstrafik integreras för att skapa en helhet. Avgränsning görs till tågsimulator, Train Manager, STEG (digital graf) och Ebisim, samt NTLs kommande simulatormiljö (BEST). Förstudien fokuserar på olika utvecklingsmöjligheter och olika användningsområden som ger underlag för att dela upp framtida projekt i olika delar. Fokusgrupper med behovsägare (utvecklade av system, utbildare och forskare) kommer att genomföras för att definiera syfte, mål och avgränsningar. Därefter kommer detaljerade beskrivningar av systemens uppbyggnad att tas fram för att utforma både tekniska och funktionella kravspecifikationer. För att säkerställa en långsiktig uppbyggnad behöver de möjligheter som Järnvägens HUS genererar förmedlas till behovsägare. Detta kommer att bland annat ske genom ett demonstrationsevent vid förstudiens slut. Formulering av fortsättningsprojekt och förslag till långsiktig finansieringsplan grundat på resultaten från förstudien kommer också att levereras.
Item type:

Powered by Koha