VTI National Transport Research Database

Sättningsegenskaper hos provbankar för höghastighetsjärnväg med ballastfri spårkonstruktion - forskningsdel (Settlements in text embankments for high speed railway - ballastless track)

  • Jonsson, Peter
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-06-01 -- 2027-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/71375
Subject(s): Abstract: Utvärdera provbankar avseende packning och cementstabilisering under byggtid och uppföljning av sättningar under 5 årAbstract: Evaluate construction of test embankments concerning compaction work cement stabilization and settlements during 5 years.
Item type:

Powered by Koha