VTI National Transport Research Database

Utvärdering och implementering av oförstörande kontroll av vägars funktionella egenskaper med seismik

  • Ryden, Nils
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:21911
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att knyta ihop seismiska oförstörande mätningar i laboratorium och fält. Tidigare projekt ”Implementering av seismisk mätning för kontroll av asfaltbeläggningar, etapp 2 (2008)” och ” Oförstörande kontroll av vägars funktionella egenskaper med seismik (2006-2008)” har fokuserat på teknik för att kunna mäta upp styvhetsmodulen på vägbyggnadsmaterial i laboratorium respektive fält. För att utveckla en arbetsmetodik som kan leda till implementering av en ny standard för hur styvhetsmodulen kan kontrolleras med seismik i både laboratorium och fält behöver metoderna knytas ihop och resultat från laboratorium och fält jämföras och studeras vidare. Utvärderingen av fältmätningar behöver vidareutvecklas för att ge styvhetsmodulen över ett så brett frekvensområde som möjligt, masterkurva. Vidare behöver effekten av temperaturgradienter i asfaltlagret samt inverkan av vattenkvot (vattenkänslighet) studeras vidare för att kunna knyta ihop mätningarna i fält och laboratorium. Inom detta projekt kommer seismiska mätningar i fält att jämföras med seismiska mätningar på borrkärnor från samma material. Resultaten förväntas bidra till en verifiering av hur oförstörande seismiska mätningar kan användas och implementeras som kontrollmetod för styvhetsmodulen på vägbyggnadsmaterial. Nyttan med projektet är att få ett nytt koncept för oförstörande kontroll/värdering av funktionella materialegenskaper i fält och laboratorium. Konceptet bygger på att samma fundamentala materialegenskaper (seismisk styvhetsmodul) kan mätas upp i både laboratorium och fält, samt kopplas till framtida analytiska dimensioneringsmetoder.
Item type:

Powered by Koha