VTI National Transport Research Database

Flexibel individanpassad dynamisk 24 timmars LED-belysning som befrämjar energieffektivitet, prestation och hälsa.

  • Lowden, Arne
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2020-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/11434
Subject(s): Abstract: Arbetsplatser ställer stora krav på arbetsprestationer vilket förutsätter en god ljusergonomi. Idag saknas flexibla belysningslösningar som premierar både prestation, energiåtgång och hälsa oavsett tid på dygnet. I fas 1 anger projektet parametrar, utvecklar och utprovar en individuellt anpassad energibesparande och kostnadseffektiv belysning där teknik anpassas till omgivande ljus. Tekniken berör allmänbelysningen där programmerade styrdon reglerar ljusfärg och styrka. I fas 2 utvärderas tekniken i försök i fält (Boden) där 20 utvalda operatörer studeras avseende ljusergonomi, hälsa, vakenhet och humör under mörk årstid. Försöket kan komma att får stor betydelse för utformningen av nya arbetsplatser och alla typer av pulpetarbeten eller bildskärmsarbete där det finns efterfrågan för flexibla energieffektiva lösningar samt för människan biologiskt anpassade lösningar, inte minst om de utförs på udda tider. De medel som söks från Trafikverket i denna ansökan är tänkt att täcka ökade kostnader för 5 resor till Boden med övernattning (flyg + taxi + hotel) samt lönemedel (1 månad) för framtagning av forskningsrapport och resultatredovisning med inriktning enbart för Boden. Abstract: Workplaces of today holds great demands on work performance that rely on good quality lighting. Today is lacking flexible lighting solutions that support work performance, energy expenditure and health around the clock. Phase 1 sets project parameters, develop and test a customized energy efficient and affordable lighting system were luminaires are adopted to surrounding light. The parameters set the background lighting levels regulating colour and light levels. Phase 2 evaluates the technique in Norrköping and Boden were 20 operators are studied in light ergonomics, health, wakefulness and mood during the dark season. The project will have great impact on design of new work stations at desks and by use of computer screens when there is a need for flexible energy efficient lighting solutions were lighting biological adaptation is supported, not the least during odd hours. Means supported by Trafikverket in this application are to cover increased costs of travel to Boden (and Norrköping) that include flights, taxi and hotels and one month payment for producing a technical report that include local grouping data.
Item type:

Powered by Koha