VTI National Transport Research Database

Utvärdering stödkantsrepareraren

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-09-01 -- 2009-12-31 ; 450000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:66803
Subject(s): Abstract: I projektet ska den nya stödkantsrepareraren, som VVP tagit fram, prövas och utvärderas. Provet skall ske i Arvika under oktober 2008. Resultatet av utförda reparationer ska sedan följas upp under cirka ett år. Bland det som ska utvärderas är kostnader, kapacitet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt tekniskt resultat. Eventuella avvikelser från gällande FSB skall redovisas.
Item type:

Powered by Koha