VTI National Transport Research Database

Förstudie SVART IRIS (SVART IRIS)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-01 -- 2021-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/41556
Subject(s): Abstract: Syftet med huvudprojektet är att ta fram en metod för att kostnadsuppskatta och jämföra effekterna av flera av de åtgärder som IRIS-programmet studerat och utvecklat sedan 2016. SVART IRIS står för Simuleringsbaserad VärderingsAnsats och Rekommendationer Teknikval för IRIS-programmet (Icke-Raka Inflygningar Stockholm). Metoden utvecklas genom ett antal fallstudier av de mest lovande åtgärderna IRIS-programmet identifierat. Förstudiens syfte är att välja mellan identifierade åtgärder och utföra begränsade tekniska genomförbarhetsanalyser samt utforma ett huvudprojekt med maximal verkan då många parters intressen kommer behöva stämmas av.Abstract: A bang for the buck high system level analysis methodology using targeted fidelity simulation supporting increased use of curved RNP AR approaches to Arlanda airport
Item type:

Powered by Koha