VTI National Transport Research Database

Studier av systemeffekter HCT del 2 (HCT system effects part 2)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/89470
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att skriva en ansökan till Transportstyrelsen om försöksverksamhet för längre fordon i ett terminalnätverk. I arbetet ingår att utreda och definiera vilka nya tekniker och konstruktioner som ska omfattas av försöksverksamheten men också att få tillstånd för längre fordonskombinationer hos respektive väghållare. Ansökan till Transportstyrelsen kommer att omfatta ett 10-tal relationer (mellan olika orter) samt ca 100 fordon. Abstract: The aim of the Project is to produce an application to Transportstyrelsen about a demonstration project with longer vehicles in a terminal network. The work includes investigating and defining which new technonolgies and Constructions to include in the demonstration, but also to recieve permission for longer vehicle combinations from the different road administrators. The application to Transportstyrelsen will include about ten (10) relations between different destionations and about 100 vehicles.
Item type:

Powered by Koha