VTI National Transport Research Database

Processtöd för framtagning av TågPlan T21 och T22, TP2122 (Support for the capacity alloction process T21 and T22, TP2122)

  • Aronsson, Martin
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-31 -- 2021-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/4615
Subject(s): Abstract: Kapacitetstilldelningsprocessen lider av att inte ha styr- och mätetal för att avgöra hur arbetet fortskrider och att processen styr mot en icke-diskriminerande och konkurrensneutral samt effektivt resultat. Föreliggande projekt avser dels ta fram lämpliga styr- och mätetal för att kunna mäta progress samt vetenskapligt jämföra resultatet från tidigare tilldelningsprocesser med processen för kommande T21 för att mäta effekten före och efter att styr- och mätetalen har använts.Abstract: The current capacity allocation process lacks suitable measurements that could guide the planning process towards a non-discriminatory, competitive neutral and effective result. The goal of this project is to design such measurements suitable to monitor the capacity allocation progress. It is also a goal to scientifically compare the result from the upcoming capacity allocation process (T21) with the results of previous capacity allocation processes to evaluate the effect when using these new measurments in the process.
Item type:

Powered by Koha