VTI National Transport Research Database

Safe evacuation at sea- accounting for representative populations on board

  • Dederichs, Anne
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2023-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/120068
Subject(s): Online resources: Abstract: Det föreslagna projektet syftar till att undersöka och förbättra evakueringssäkerheten för passagerare på färjor och kryssningsfartyg, med en realistisk demografisk profil för resenärer med avseende på ålder och funktionsnedsättningar, men också deras potentiella påverkan av alkohol.Abstract: The proposed project aims to examine and improve evacuation safety for passengers on ferries and cruise ships, accounting for a realistic demographic profile of travelers with respect to age and impairments, but also their potential influence of alcohol.
Item type:

Powered by Koha