VTI National Transport Research Database

Omvärldsanalys luftfart 2021 (IL 149)

  • Eriksson, Magnus
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2022-01-31 Registration number:
  • ¨Trafikverket 2021/127276
Subject(s): Abstract: En omfattande omvärldsanalys ska utföras och som omfattar ett nuläge inom forskning och utveckling samt en beskrivning av bedömd utveckling på 5-10 års sikt samt även en tidshorisont på upp till 20 år.
Item type:

Powered by Koha