VTI National Transport Research Database

Trafikeringskostnader för höghastighetståg (THHT) (Traffic costs of high-speed trains )

  • Fröidh, Oskar
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2021-09-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/6548
Subject(s): Notes: Tidigare diarienummer 2019/74445 Abstract: Detta forskningsprojekt (THHT) är en fördjupad analys av trafikeringskostnader specifikt med höghastighetståg. Avsikten är att uppnå en likvärdig kvalitet på effektsamband och trafikeringskostnader som för andra tågtyper. Framtida trafikeringskostnader för höghastighetståg estimeras utifrån flera källor. Under arbetet används en modell för trafikeringskostnader (Gröna tågets kostnadsmodell) som uppdateras och kompletteras för beräkningar av generella framtida trafikeringskostnader med höghastighetståg anpassade för nationell trafikering. Resultaten ska användas som underlag för ASEKs rekommendationer och bidra till bättre kvalitet på uppdaterade trafikeringskostnader och samhälls-ekonomiska kalkyler för framtida investeringar i järnväg. Abstract: The project aims at making a thorough analysis of the operational traffic costs of hig-speed trains in order to attain the same quality of the cost estimations as for other kinds of trains. Future traffic costs of high-speed trains will be estimated by using several different data sources. The cost estimations are based on a model (the Green Train cost model) that is modified for estimatinos of future costs of high-speed trains. The results of the project will be used to under-pin the ASEK-guidelines regarding traffic costs used in economic analyses of investments in railway Infrastructure.
Item type:

Powered by Koha