VTI National Transport Research Database

CTR - Kansli stöd, 2023-2027 (CTR - Administration, 2023-2027)

  • Burghout, Wilco
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2027-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/29789
Subject(s): Abstract: Koordinera forskningsprojekt inom CTR. Uppföljningar. Beredningar av nya projektförslag. Ordna konferenser och seminarier, som CTR-dagen, sessioner på Transportforum. Styrelseadministration. Underhålla och utveckla nätverk med CTR partners.Abstract: Coordinate research projects within CTR. Follow-ups. Preparations of new project proposals. Organizing conferences and seminars, as CTR-day and sessions at the Transportforum. Administration of the Board. Maintain and develop networks with CTR partners.
Item type:

Powered by Koha