VTI National Transport Research Database

LED i dvärgsignaler (LED in dwarf signals)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/29878
Subject(s): Abstract: I dagsläget är samtliga signaler (huvudljussignaler, dvärgsignaler, vägsignaler, stopplyktor m.m.) utrustade med glödlampor. Glödlampor är energikrävande, har en relativt kort livslängd (ca. 1000 timmar) och kräver således mycket underhåll. Ett energisnålt alternativ till glödlampan är LED-lampan. Dagens LED-teknik är robust och driftsäker, i vägtrafiken används LED-signaler i stor utsträckning. LED-lampor har en livslängd på ca 25 000 timmar och det kan därför resultera i stor reducering av underhållskostnader. Syftet med detta projekt är att utreda hur införandet av LED-lampor i signaler påverkar investerings- och underhållskostnader. Målet är att, efter utredningen, inleda en successiv ersättning av glödlampor med LED-lampor i järnvägsanläggningar.Abstract: The lineside signals (main light signals, dwarf signals, level crossing signals, stop lanterns etc.) are currently equipped with filament lamps. Filament lamps are energy consuming and have a relatively short lifespan (approx. 1000 hours). Furthermore, they require a lot of maintenance. An energy-saving option is the LED-lamp. The LED-technology today is very robust and reliable; it is widely used in road traffic signalling. The life cycle of LED-lamps is 25 000 hours and it can therefore result in reduced maintenance costs. The purpose of this project is to investigate how the use of LED-lamps in lineside signals affects investment and maintenance costs.
Item type:

Powered by Koha