VTI National Transport Research Database

Analys av retroreflexion och andra egenskaper av vägmärken (Analysis of retroreflexion and other characteristics of road signs)

  • Fleyeh, Hasan
  • Högskolan Dalarna, Universitet eller högskola, 202100-2908
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-15 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/31837
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att inventera retroreflexion, färger, synbarhet och andra egenskaper för de befintliga vägmärkena för ett ge ett förslag till beräkning av ålder för vägmärken. Förbättring i Trafikverkets/underhållskrav om kassationsgräns ingår i projektet och en bild till hur ofta ett vägmärke ska bytas identifieras i projektet. Projektet ska ge rekommendationer till minimum och maximum krav på retroreflektioner för nya vägmärken. Projektet ska även svara på vilka krav som behövs, i bland annat VGU, för att ett vägmärke ska kunna upptäckas och läsas av olika sensorer och kameror i autonoma fordon. Abstract: The purpose of the project is to test the retroreflexion, colors, visibility and other properties for the existing road signs to give a proposal for calculating the age of road signs. Improvement in the Swedish Transport Administration's / maintenance requirement for road signs is included in the project. The project will provide recommendations for the minimum and maximum requirements for retroreflections for new road signs. The project result will be used to give a recommend for what requirements are needed, for example in VGU, for a road sign to be detected and read by various sensors and cameras in autonomous vehicles.
Item type:

Powered by Koha