VTI National Transport Research Database

Quantitative Risk Assessment (QRA)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-03-01 -- 2025-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/108271
Subject(s): Abstract: Riskbedömning är den centrala frågan i godkännandeprocessen för drönaroperationer. Nuvarande EU-regler accepterar användning av den SORA-metoden (Specific Operations Risk Assessment) [SORA] för riskbedömning. Denna metod börjar med initiala mark och luftriskklasser (GRC och ARC) och minskar riskerna genom olika kompenserande åtgärder. Man kan fylla i SORA med bara en penna och papper och inga beräkningar eller simuleringar krävs. Detta simplicitet gör SORA enkelt implementerbart och omedelbart tillgängligt för drönaroperatörer, men stänger samtidigt dörren för automatisering samt justerar dåligt till framtiden med en ökande mängd drönare vilka flertalet kommer att vara autonoma och operera över städer såväl som landsbygdsmiljöer.Abstract: Risk assessment is the central concern in the approval process for drone operations. Current EU regulations accept using the promising Specific Operations Risk Assessment (SORA) [SORA] methodology for risk assessment. LFV and LiU has recently experienced the challenges within risk and safety assessment for new technology i.e. the completion of SORA for an autonomous drone flight between Linköping and Norrköping. It became clear that a quantitative risk assessment (non-existing today) compare to a qualitative risk assessment would have complementary benefits.
Item type:

Powered by Koha