VTI National Transport Research Database

Vidareutveckling av kontaktlösa seismik mätningar på alla typer av vägmaterial

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:14681
Subject(s): Abstract: Projektet är en vidareutveckling av metoden att mäta bl.a styvhetsmodul på asfaltbundna och hydrauliskt bundna material med seismik. Vidareutvecklingen innebär att undersöka tillämpningar på obundna vägmaterial.
Item type:

Powered by Koha