VTI National Transport Research Database

Anpassning av svenska trafiksäkerhetsindikatorer till nya EU-krav (Harmonization of Swedish road safety performance indicators with EU requirements)

  • Vadeby, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-15 -- 2021-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/49570
Subject(s): Online resources: Abstract: Föreslå metoder för datainsamling inkl. datakällor för de trafiksäkerhetsindikatorer som idag inte mäts samt göra en genomgång av Sveriges nuvarande indikatorer för att se om och i så fall hur de behöver anpassas eller kompletteras för att uppfylla EU:s krav. Abstract: Propose methods for data collection incl. data sources for those road Safety performance indicators which are not measured today and to make a review of existing indicators see if and in that case how they need to be adapted or supplemented to meet EU requirements. oad safety performance indicators
Item type:

Powered by Koha