VTI National Transport Research Database

New Generation Air Traffic Management (New Generation Air Traffic Management)

  • Kullberg, Ann
  • Saab Security Systems AB, Svenskt företag eller organisation, 556627-4998
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-12-01 -- 2010-02-28 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200804204
Subject(s): Abstract: Genom detta förstudieprojekt så skall Saab och andra intressenter inom svensk indistri kunna vara väl informerade om de nya teknologier och koncept som tas fram inom ramen för SESAR och kunna anpassa sina produkter till detta. Saab får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom de områden som är intressanta för Saab både ur ett SESAR perpektiv men också genom att ta del av tidigare arbeten genomförda av Eurocontrol och EU. Inom ramen för denna förstudien ges också möjlighet att formulera forskningsområde för en SME och ett universitet.Abstract: The aims and objectives of the pre-study New Generation Air Traffic Management will support Swedish participation in the research and development of the next generation Air Traffic Management technologies in Europe. It will give the possibility for partners outside the SESAR program to follow the results of the development and improve their technologies during the ongoing program. This pre-study is phased in two phases. This contract covers the first phase. The objective of the first phase of this project is: Define high level concept where Saab/Swedish industry can be competitive within Air Traffic Management business in Europe. The time frame should cover the life length of SESAR development phase (2009-2016). Identify possible SME and Universities that can contribute to the research and development together with SAAB within the frame of SESAR interests Form a Swedish ATM Forum which purpose will be to spread the result of the ongoing SESAR program to Swedish stakeholders which have interests for Air Traffic Management research and development. This pre-study aims to give Saab and other stakeholders within the ATM business in Sweden to be informed about the new technologies and concepts developed within the frame of SESAR. This implies to be able to follow the development and have the possibility to adapt our products to be in line with the new SESAR concpets.
Item type:

Powered by Koha