VTI National Transport Research Database

KAJT – Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem (FTTS2) (Sociotechnical system design for future TMS)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/8562
Subject(s): Abstract: FTTS2-projektet innebär en fortsättning på forskningsarbetet som påbörjades med DIALOG-projektet som avslutas 2018-12-31. Syftet med FTTS2 är att ta steget från analyser av befintliga verksamhetsstrukturer till en socioteknisk systemdesign av hela tågtrafiksystemet. Omfattningen är tre år till en total omslutning av 2.4 MSEK, vilka är jämnt fördelade över de tre åren. Projektet är ett doktorandprojekt (Rebecca Andreasson) och utgör avslutningen på hennes doktorandtid vid Uppsala universitet.Abstract: The FTTS2 project entails a continuation of the research work that began with the DIALOG project, which ends on December 31, 2018. The purpose of FTTS2 is to take the step from analyzing existing business structures to a socio-technical system design of the entire train traffic system. The scope is three years to a total enclosure of SEK 2.4 million, which is evenly distributed over the three years. The project is a PhD project (Rebecca Andreasson) and is the end of her doctoral studies at Uppsala University.
Item type:

Powered by Koha