VTI National Transport Research Database

VR-överföring av digital data för användning i körsimulator (VR-transfer of digital data for use in drivingsimulator)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-02 -- 2010-10-01 ; 1100000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/10136
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets mål är att kunna återvinna digitalt projekteringsunderlag i form av CAD- och VR-modeller för användning direkt i VTI:s körsimulator. Projektet syftar till att ta fram arbetsmetodik, verktyg samt kravställning för projekterat material. Nyttan med det är att kunna använda projekterade trafiklösningar direkt i körsimulatorn för studier med olika perspektiv. VTI:s miljö är baserad på programvaror med öppen källkod. Samma typ av öppen källkod används i ett av Vägverkets största projekt "Förbifart Stockholm". Det projektet kommer att användas som referensprojekt i detta projekt.Abstract: The goal of this project is to recycle digital data from planning with CAD and Virtual reality technology for direct use in VTI:s driving simulator. The project aim to produce working methods, tools and demands for planning. To be able to use of real traffic solutions in the VTI driving simulator will be of benefit to the Swedish Road Administration. The digital system in VTI:s driving simulator is based on Open Source software. Its the same software that been used in Bypass Stockholm, one of Swedens biggest projects ever. The Bypass Stockholm will be used as a referens object in our FUD-project.
Item type:

Powered by Koha