VTI National Transport Research Database

Optimerad arbetsbelastning för tågklarerare (BelOpt)

  • Andersson, Jan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/37187
Subject(s): Abstract: Projektet avser att utveckla en förståelse för hur det skapas en optimerad arbetsbelastning för tågklarerare. I tidigare studier och i diskussioner med nationella aktörer framgår att mental belastning är en problematik som är en central aspekt för arbetsmiljön och effektiviteten vid Trafikledningscentraler. Vid Malmö Trafikledningscentral har ett lokalt arbete påbörjats för att klassificera vilka uppgifter som ger en belastning. Det ger detta projekt unika möjligheter att i operativ miljö utveckla åtgärder som skapar en optimal belastning. Det är inte endast en för hög belastning som är fokus utan även perioder av underbelastning, vilket också resulterar i ett ineffektivt transportsystem. Slutligen måste de åtgärder som är syftet med detta projekt beakta den utveckling av system som håller på att utvecklas från tågtrafikledning. Projektet kommer således att samverka med NTL-projektet och Shift2rail projektet som har relaterade målsättningar.
Item type:

Powered by Koha