VTI National Transport Research Database

Swedavias deltagande i SESAR Wave 2 (Swedavia's participation in SESAR Wave 2)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2023-08-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/93942
Subject(s): Online resources: Abstract: Swedavia har sedan starten av SESAR deltagit i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. I den andra forskningsvåg, ”Wave 2”, som nu har inletts bygger projekten vidare på de lösningar som är resultatet av ”Wave 1”. Swedavia deltar i sex projekt inom Wave 2 med cirka 25 projektdeltagare och med en total budget på cirka 8,245 MSEK varav Swedavia söker finansiering från Trafikverket på 4 MSEK. Abstract: Since the start of SESAR, Swedavia has participated in various research and development projects. In the second wave of research, "Wave 2", which has now begun, the projects build on them solutions that are the result of "Wave 1". Swedavia participates in six projects within Wave 2 with approximately 25 project participants and with a total budget of approximately SEK 8,245 million, of which Swedavia seeks funding from the Swedish Transport Administration of SEK 4 million.
Item type:

Powered by Koha