VTI National Transport Research Database

Virtuella vajrar som säkerhetshöjande åtgärder för inrikes sjöfart

  • Lundman, Joakim
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-09 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/108225
Subject(s): Abstract: Detta dokument omfattar projektspecifikation för projektförslaget ”Virtuella vajrar som säkerhetshöjande åtgärder för inrikes sjöfart” och gäller som underlag för TG-2 beslut om start av projektet. Projektet leds av RISE Research Institutes of Sweden (RISE) i samarbete med partnerna Trafikverket-Färjerederiet och Zeabuz som representerar två olika behovsägare. För att öka projektets relevans etableras en referensgrupp bestående av Transportstyrelsen, Kungälvs kommun och FinFerries. Projektets huvudsakliga mål är att främja användning av virtuella styrvajrar som en säkerhetshöjande åtgärd för inrikes sjöfart, liknande de som idag finns i Finland. Finska myndigheten för sjöfart har skapat en teknisk föreskrift för virtuella vajrar och fartyg med virtuella vajrar används redan inom den finska inrikes sjötrafiken på flera ställen.Abstract: This document includes the project specification for the project proposal "Virtual wires as safety-enhancing measures for inland shipping" as a basis for TG-2's decision to start the project. The project is led by RISE Research Institutes of Sweden (RISE) in collaboration with the partners Trafikverket-Färjerederiet and Zeabuz, representing two different stakeholders. In order to increase the project's relevance, a reference group is established consisting of the Swedish Transport Agency, Kungälv municipality and FinFerries. The project's main goal is to promote the use of virtual guide wires as a safety-enhancing measure for inland waterways, similar to those currently in place in Finland. The Finnish Maritime Authority has created a technical regulation for operating vessels with virtual wires. The technology is already applied on several vessels trafficking in Finland inland waterways.
Item type:

Powered by Koha