VTI National Transport Research Database

Noise Exposure in Future Air Traffic (NEFAT)

  • Zhao, Xin
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-02-01 -- 2025-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/106392
Subject(s): Abstract: Detta projekt har som målsättning att studera påverkan från framtida ATM genom högupplöst navigation, bulleremissioner samt utnyttjande av mer miljövänliga flygplan. Baserat på de stora flygplatserna i Sverige, kommer i ett inledande steg optimal RNP AR-procedurer för minimala bulleremissioner att bestämmas. I samband med ett tidigare TRV-projekt (STATMET), har vindstatistik gjorts tillgänglig vilket gör att denna data kan användas för att studera optimala inflygningsprocedurer. Bullerpåverkan av framtida flygplan konstruerade för noll-utsläpp och låga bullersignaturer kommer utvärderas genom att bullerkartor tas fram för framtida elflyg och vätgasflyg. Modellerna finns redan tillgängliga genom existerande projekt. NEFAT koncentrerar sig på tillämpning och en start publikationsproduktion.Abstract: This project targets the interdependencies of future air traffic by high precision navigation, noise emissions as well as more environment friendly aircraft. Based on the major airports in Sweden, studies will firstly be performed to determine the optimal RNP AR (Required Navigation Performance Authorization Required) procedures for minimizing overall noise exposure to the communities. Through a previous TRV project (STATMET), statistical historical meteorological data around Arlanda and Landvetter air space have been made available for taking the real wind conditions into consideration when optimizing the operational profiles for noise emissions. The impact of future aircraft designed for low noise and low emissions will be assessed by producing noise maps around airport with part or all of the fleet replaced by future aircraft concepts such as electric aircraft and hydrogen powered aircraft. Trade-offs between energy consumption, emissions and noise will be a result from the studies. All these models are already in place, NEFAT focusses on application of the models and a strong publication production.
Item type:

Powered by Koha