VTI National Transport Research Database

Väghållningens livscykel

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-08-01 -- 2010-01-31 ; 39900000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:77733
Subject(s): Online resources: Abstract: Ett IT-stöd för styrningen av väghållningens livscykel ska införas för Vägverkets verksamhet. Detta gäller hela väghållningens livscykel; planering av åtgärder (enligt fyrstegsprincipen), upphandling, genomförande av vägprojekt, genomförande av drift, genomförande av underhåll, uppföljning av verksamheten och anläggningstillgången (vägkapitalet), och slutligen avveckling av tillgångar.
Item type:

Powered by Koha