VTI National Transport Research Database

Väglagsinformation i realtid (efter SRIS)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2009-12-31 ; 1500000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:9011
Subject(s): Abstract: Projektet ska resultera i ett lösningsförslag för att Vägverket bättre ska kunna tillhandahålla tillförlitlig och tillgänglig väglagsinformation till tjänsteförmedlare, trafikanter och entreprenörer i realtid. Det finns ett antal pågående aktiviteter/projekt som tillsammans med stor sannolikhet skulle kunna öka kostnadseffektiviteten och kundnyttan för väglagsinformation. Exempel på pågående aktiviteter/projekt är "Mobil inrapportering från plogbilar" samt SRIS-projektet som syftar till att ta fram ett system för utvärdering av vinterväglag i realtid baserat på information direkt från bilar samt väderinformation från väderstationer. I det här projektet sammanlänkas resultat och kunskap från ovan nämnda projekt för att påvisa hur en optimal informationshantering för Vägverkets väglagsinformation skulle kunna se ut. Nyttan med projektet är att påvisa hur Vägverket skulle kunna få fram ett realtidsystem för väglag som motsvarar kundernas behov och utreda möjligheten till prognostiserat väglag. De informationsmängder som är mest prioriterade av tjänsteförmedlare och trafikanter är väglag, olyckor och vägarbeten. Vägverket har brister i väglagsinformationen som beror på arbetssätt, intern och extern samverkan samt tekniska system. I och med detta projekt så skapas ett samarbete med tjänsteutvecklare när det gäller väglagsinformation samt en samarbetsmodell med följande aktörer: vägverket, informationsförmedlare, tjänsteutvecklare och driftenreprenörer.
Item type:

Powered by Koha