VTI National Transport Research Database

Branschsamverkan I Grunden 2 - koordinering av geoteknisk forskning (Cooperation in the Ground 2 - coordination of geotechnical research)

  • Franzén, Gunilla
  • Geoverkstan Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556756-8992
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-01-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/115056
Subject(s): Abstract: För att åstadkomma en mer innovativ forskning och utveckling inom ämnesområdet geoteknik har Trafikverket tillsammans med KTH, LTU, SGI och Chalmers tagit initiativ till etableringen av ett långsiktigt program för Forskning och innovation i samverkan med anläggningssektorn. Samverkansformer och ansvar regleras i ett särskilt avtal. Målet är att genom ett systematiskt utvecklingsarbete sänka kostnader för byggande och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar. Satsningen är tänkt att pågå i 10 år, med en utvärdering efter vart 4 år. Initiativet koordineras av två koordinatörer, en programkoordinator som har rollen att samordna och operativt leda arbetet i BIG, och en Trafikverkskoordinator som har rollen att samordna Trafikverkets intressen i BIG och utgöra BIG-programmets primära kontaktpunkt med Trafikverket. Arbetet styrs av en styrelse. Trafikverket besätter som huvudansvarig för programmets finansiering ordförandeposten samt har därutöver en ordinarie styrelseledamot.Abstract: In order to achieve a more innovative research and development in geotechnical design the Transport Administration, together with KTH, LTU, SGI and Chalmers took the initiative to establish a program for Research and Innovation in collaboration with the civil engineering sector. Cooperation Methods and responsibilities are regulated by a special agreement. The aim is to lowering costs for construction and maintenance of road and rail infrastructure. The initiative is meant to last for 10 years, with an evaluation after 4 years. The initiative is coordinated by two coordinators, one programcoordinator that will coordinating and operating the BIG, and a Transport Administration Coordinator who has the role of coordinating Transport Administration's interests in BIG and represent BIG in contact with the Swedish Transport Administration.
Item type:

Powered by Koha