VTI National Transport Research Database

Greppet om utsläppen (Grip on Emissions)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2024-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/21073
Subject(s): Abstract: Projektet Greppet om utsläppen skall ta fram en modell för rapportering, analys och anpassning av verksamhetens energi- och materialomsättning. Modellens arbetsnamn är Energiledningssystem för anläggningar (ELSA). Arbetssätt, datafångst och datainnehåll tas fram i samverkan med branschens aktörer för att i framtiden också kunna användas på fler produktområden.> I första omgången skall ELSA användas för att följa upp och därefter styra ned klimatpåverkande utsläpp från entreprenader till hållbara nivåer. Modellen bygger på normering och skall spridas inom branschen och till andra länder, till att börja med inom EU. Modellen tas fram i samarbete med forskare som undersöker datas användbarhet för analyser och optimeringar i ett mångdatasammanhang.Abstract: The project Grip on Emissions shall produce a model for reporting, analysis and adaption of the turnover of energy and matter of the business. The work name of the model is Environmental Logistics System Application (ELSA). In the first round ELSA will be utilised to follow up and thence bring down climate affecting emissions from contract works to sustainable levels. The model uses standardisation and will be dissipated in the industry and to other countries, starting within the E. U. The model is developed in collaboration with researcher investigating the utility of data for analyses and optimisations in a BIG data context.
Item type:

Powered by Koha