VTI National Transport Research Database

SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom UAS och AI

  • Berlin, Lisa
  • Sjöfartsverket, Statlig myndighet, 202100-0654
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-08 -- 2024-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/12105
Subject(s): Online resources: Abstract: SAR UAS står för "Search and Rescue" och "Unmanned Aerial vehicle Systems". Hädanefter används samlingsbegreppet "drönare" istället för "UAS" i denna text, förutom vid de tillfällen då man hänvisar till projektets titel. Målsättningen med SAR UAS är att effektivisera räddande av liv och miljö vid SAR-operationer kopplade till sjöincidenter, genom att utnyttja den senaste tekniken vid räddningsaktioner. Med hjälp av drönare och självlärande system (AI) kan räddningsoperationer göras säkrare och mer effektiva ur flera aspekter, bland annat: kortare förberedelsetid för att starta en sökinsats, färre personer ute i fält som söker i svåra förhållanden minskar risken för skador på operatörer, lägre kostnader för att söka med drönare än med flyg ger möjlighet till flera sökenheter, obemannade farkoster tillåter flygning i svårare förhållanden, samt en positiv miljöaspekt då de flesta drönare flygs fossilfritt. Drönare och AI kombineras i projektet för att utveckla självlärande system anpassade för SAR-operationer och därigenom effektivisera eftersök. En nulägesanalys tas fram: "vad kan vi idag?" och baserat på denna, tillsammans med frågeställningen: "vad vill vi kunna?" utarbetas scenarion som ska testas i likadana miljöer som de där räddningsaktioner sker. Resultatet av testerna ligger sedan till grund för kravställning av drönarsystem för SAR-ändamål. Demonstrationer ges för aktörer inom SAR och relevanta beslutsfattare. Projektet är ett experiment och demonstrationsprojekt mellan flera aktörer involverade i Sveriges sjö- och flygräddning och det kommer samarbeta med ett antal utvalda projekt. Att engagera nyckelaktörer är av stor vikt för såväl resultatspridning som samsyn kring utvecklingsmöjligheter inom SAR-området. Abstract: SAR UAS is a collaborative project for developing unmanned aerial vehicle systems (UAS) integrated with Artificial Intelligence (AI), optimized for the Swedish SAR system. The aim is to investigate how to take advantage of the latest developments in UAS technology and advances in the field of AI to streamline SAR operations through faster localization, increased security, higher availability, and reduced cost for operations. The project will carry out a current situation analysis and develop dimensioning scenarios. Based on these findings, the project will conduct demonstration experiments and test AI models in realistic scenarios outside the laboratory environment. The purpose of the experiments is to evaluate the application of the technology and models in the SAR area and contribute to increased relevance and validity. The results and analysis of the case studies provide a basis for producing user requirements for UAS systems for SAR purposes. Experiences from the project will also contribute important information to other actors in the transport system in their work with AI technology. The intention is also to demonstrate the system to actors within the SAR system and relevant decision-makers. Participating parties in the project are; the Swedish Maritime Administration (SjöV), the Swedish Coast Guard (KBV), Swedish Defence Research Agency (FOI), Lund University (LTH), the Swedish Police, the Sea Rescue Society, Västervik Municipality (Vvik), and Research Institutes of Sweden (RISE).
Item type:

Powered by Koha