VTI National Transport Research Database

Vägstatusbestämning av vägbaneavsnitt med optiska metoder (Road status measurement using optical methods)

  • Jonsson, Patrik
  • Mittuniversitetet, Universitet eller högskola, 202100-4524
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-12-01 -- 2010-12-31 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:39240
Subject(s): Abstract: Dagens vägstatussensorer är dyra och använder laserteknik och mäter enbart på en punkt på vägytan. Syftet med detta projekt är att undersöka om det går att mäta på en större del av vägytan med en billig IR-sensor.Abstract: Today's road status sensors is expensive and utalize laser technology to measure the status on one point of the road surface. The purpose of this project is to research weather a cheap IR sensor can be used to determine the road status on a larger portion of the road.
Item type:

Powered by Koha